FORGOT YOUR DETAILS?

Brand Activation là nghệ thuật điều hướng hành vi tiêu dùng thông qua sự tương tác và trải nghiệm của khách hàng. Một cách đơn giản hơn để định nghĩa Brand Activation chính là xây dựng liên kết cảm xúc của khách hàng với nhãn hiệu. Đây là một trong những hình thức Marketing trải

Roadshow là một đoàn người mặc đồ lạ mắt như đoàn mascot, một đoàn xe đạp (gọi là roadshow xe đạp), một đoàn xe máy (roadshow xe máy) hay kết hợp xe đạp với xe hơi hoặc xe máy với xe hơi chạy ngoài đường đều gọi chung là roadshow (road show). Roadshow là một trong

Về khái niệm cơ bản, POSM là viết tắt của từ Point Of Sales Metarials (thường được hiểu là vật phẩm quảng cáo tại điểm bán – Posm tại điểm bán) là tất cả những gì như vật dụng bán hàng tại các điểm bán hàng, các nhãn hàng tiêu dùng, cửa hàng, kệ. POSM

TOP